1. Kiekvienos www.perkuNIBE.lt parduotuvės parduodamos prekės savybės, aprašymas, atvaizdai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.

3. Pardavėjas rekomenduoja prieš įsigyjant atidžiai perskaityti prekės aprašymą. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.perkuNIBE.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.

4. Pardavėjas suteikia gamintojo taikomą tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

5. Gamintojo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurios yra nustatytos pagal teisės aktus.

6. NIBE šilumos siurbliams garantinį aptarnavimą teikia oficialus NIBE Energy Systems atstovas Lietuvoje UAB „Ekoklima”.

7. Garantinis aptarnavimas suteikiamas šioje parduotuvėje pirktiems ir tik Lietuvoje eksploatuojamiems NIBE šilumos siurbliams. Šioje parduotuvėje pirktiems ir užsienio šalyse eksploatuojamiems įrenginiams garantinis aptarnavimas neteikiamas.